Vill du ha hjälp?
08-5200 5600
Logga in

Klagomålshantering

Om du inte är nöjd
Är du inte nöjd med vår rådgivning? I första hand ska du då vända dig till din kundansvarige förmedlare eller dennes chef. Ofta är ett samtal det effektivaste sättet att reda ut eventuella missförstånd. Om du även efter en sådan kontakt fortfarande inte är tillfreds med FUABs hantering kan du lämna in ett klagomål till vår klagomålsansvarige.

Skicka ditt klagomål till klagomal@fuab.com.

När du vänder dig till oss med ett klagomål ber vi dig ange följande: FUAB följer Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2005:11) om försäkringsförmedling vilket bland annat innebär att vi är fast beslutna att behandla alla inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Vår klagomålsansvarige ska så snart som möjligt, och senast inom 14 dagar, skriftligen meddela dig sin bedömning av ditt klagomål.

Skulle du ändå inte vara nöjd med hanteringen
Du kan som konsument få rådgivning i frågor som rör vår hantering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå. De kan kontaktas via www.konsumenternas.se, skriftligen till Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm eller via telefon 08-22 58 00. Den kommunala konsumentvägledningen kan också vara behjälplig med råd kring ditt ärende.

Du har som privatperson också möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) www.arn.se, Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller telefon 08-555 017 00.
Slutligen har du alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol. Vänd dig till närmsta tingsrätt för mer information.

Laddar...


Våra försäkringslösningar gör skillnad

För företag, fackföreningar, medlemsförbund – alla verksamheter med ett behov av ett erbjuda gruppen ett anpassat och prisvärt skydd – gör våra försäkringar skillnad.

En gruppförsäkring är ett av de främsta medlen för en konkurrenskraftig närvaro, en förmån som ofta är den avgörande faktorn vid köp eller medlemskap. Vi är stolta över att kunna leverera en produkt som inte bara genererar en direkt extra inkomstkälla utan också skapar trygghet och en starkare kundlojalitet.

FUAB utgår från ett helhetskoncept där vi bygger upp ett långsiktigt samarbete tillsammans. Vi erbjuder de stödfunktioner som behövs för att avlasta, effektivisera och leverera er produkt på bästa vis till slutkunden.

Hör av dig till oss så berättar vi vad vi kan göra för just din verksamhet!


Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Besök: Österlånggatan 53, 111 31 Stockholm

08-5200 5600
info@fuab.com

Post: Box 380 44, 100 64 Stockholm